Meny

Inkontinens og bekkenbunnsproblematikk

Problematikk som kan ramme mange, menn som kvinner, i alle aldersgrupper. Problematikken kan oppstå grunnet nevrologiske- og kirurgiske skader, svangerskap og fødsel, og etter operasjon/stråling av prostata, samt alderbetingede endringer m.m. Fellesnevneren for de ulike inkontinensproblemene er at de ofte er svært hemmende i hverdagen.

Det finnes tre hovedkategorier urininkontinens:

  • Stressinkontinens: ”anstrengelseslekkasje”. Skyldes økt trykk i blæra, og kan føre til lekkasje grunnet host, nys, fysisk aktivitet ect.
  • Urgeinkontinens: ”hastverkslekkasje”. Plutselig og sterk vannlatningstrang som ofte fører til lekkasje. Kjennetegnes ved mer enn 8 vannlatninger pr døgn, grunnet ustabil blæremuskel.
  • Blandingsinkontines: kombinasjon av stress- og urgeinkontinens


De ulike inkontinensproblemene kan behandles konservativt med fysioterapi. Førstegangsundersøkelse inkluderer en oppstartssamtale hvor vi kartlegger dine problemer, og det gjennomføres en undersøkelse. Dette danner grunnlaget for den videre oppfølgingen.


Konservative tiltak som iverksettes hos fysioterapeuten er:

  • Treningsterapi (”knipeøvelser”). Viktig med god veiledning, slik at man vet at du som pasienten trener korrekt. Knipeøvelser har dokumentert effekt mot inkontinensproblematikk og fysioterapeuten vil sikre at pasienten gjennomfører korrekt knip, og tilrettelegge tilpasset treningsprogram.
  • EMG/TENS : ”strømapparat” som rekvireres av lege med spesialisering. Fysioterapeuten gjennomfører opplæring og oppfølging av apparatet sammen med pasienten. EMG-apparatet kan anvendes som knipeveileder, da man få visuell feedback under knipetreningen. I tilfeller hvor pasienten ikke har kontakt, eller har dårlig kontakt, med bekkenbunnsmuskulaturen, kan TENS-apparatet brukes som assistert treningsveileder.


I tillegg er det ikke uvanlig med smerteproblematikk i bekkenbunn. Disse plagene kan oppleves som diffuse og mange har oppsøkt gynekolog uten at det kan avdekkes feil eller skader. Bekkenbunnsmuskulaturen er som enhver annen muskel, og kan med dette bli både stram og smertefull. Ulike tiltak kan iverksettes for å gjøre smertene lavere og at hverdagen blir bedre å håndtere.


Fysioterapeut Kine Nordlund har tatt kurs innen inkontinens- og bekkenbunnsproblematikk (kvinner og menn), så har du spørsmål rundt dette kan hun kontaktes på resepsjon@traen.no.


BLI MEDLEM HOS OSS I TRÆN

Bli medlem